Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Carina Dyhr Led, Cristian Talmaciu, Debbie R. Halle, Kim Sabroe

1. Konstituering af bestyrelsen
Formand: Cristian Talmaciu

Næstformand: Debbie R. Halle

Sekretær: Carina Dyhr Led

Kasserer: Carina Dyhr Led

Medlem: Kim Sabroe

 2. Nyt fra formanden
Medlemslisten bliver revideret. Alle medlemmer har pligt til at checke rigtig email adresse hvor de ønsker at være i kontakt med bestyrelsen.
Bestyrelsen ser positivt på medlemmers ansigtsbillede vedhæftet deres navne på hjemmesidens medlemsliste. Valget af at få det vil være frivilligt.
I bestyrelsen mangler vi en repræsentant fra Aalborg. Før næste års Generalforsamling er der plads til supleant. Vores kollegaer i Aalborg kontaktes om der er nogen interesse i at være med.

3. Nyt fra SCANSECT
Intet nyt.

4. fra kassereren
Intet nyt.

5. Nyt fra EBCP
I generalforsamling næste år skal vælges den danske repræsentant i EBCP.

6. Årsmødet 2022
Vi har dato på plads til næste års Dansect møde i Aalborg: 11-13 Marts. Mere om det kommer snart!

7. Fremtidige møder
Der er en idé om at bruge ZOOM også på næste generalforsamling, for at give chancen for så mange mulige deltagere.

8. Eventuelt og ny mødedato
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 19 Januar 2022, kl 17.

DANSECT formand Cristian Talmaciu

Udgivet i Bestyrelsesmøder.