Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Fra Århus Jon Bering Kristensen, fra Ålborg Torben Nielsen, fra København Cristian Talmaciu og Magnus Johansen
 
1. Konstituering af bestyrelsen
Uforandret fra sidst:
  • Formand: Cristian Talmaciu
  • Næstformand: Torben Nielsen
  • Sekretær: Magnus Johansen
  • Kasserer: Jon Bering Kristensen
  • Medlem: Debbie R. Halle
Udover bestyrelsen består DANSECT af:
  • Revisor: Tanya Johansen
  • Revisor Suppleant: Oddvar Klungreseth
2. Nyt fra formand
Skolen er godt i gang. Et stort skandinavisk hold er startet, med følgende antal elever fra Danmark:
Louise Secher fra Aalborg, Regitze Korsbæk Andersen og Sara Drejer Nielsen fra København.
 
3. Nyt fra SCANSECT
Camilla Riiser fra København stopper i SCANSECT.
Der har netop været møde i Helsinki med 5 deltagende perfusionister fra Danmark: fra Aarhus Leo Madsen, fra Odense Amalie G. Rasmussen og Mohamed Ali Nuur, fra København Birgitte Høirup Hansen og Cristian Talmaciu.
På mødet i Helsinki var der ikke indkaldelse til generalforsamling, bestyrelsesmødet blev dermed aflyst.
 
SCANSECT bliver næste år afholdt i Odense.
Cristian vil tage kontakt til Norge, Sverige og Island for at høre om de fremadrettet ønsker deltagelse i SCANSECT.
På grund af situationen i SCANSECT skal kassereren indstille samtlige betalinger, da der er en potentiel risiko for at SCANSECT stopper, hvis ikke landene kommer til enighed om deltagelse.
 
4. Nyt fra kassereren
Jon har, langt om længe, fået adgang til kontoen i Nordea. Carina er hermed udskrevet af Banken som adgangshavende kasserer.
Jon foreslår, om indestående på DANSECT konto kunne bruges til anden aktivitet. Formanden foreslår at emnet diskuteres til næste generalforsamling.
 
5. Nyt fra EBCP
Cristian deltager i EBCP bestyrelsesmøde i Milan den 9. oktober 2022, hvor han skal konstitueres som Danmarks delegeret.
 
6. Årsmødet 2023
Næste årsmøde afholdes i DGI Byen i København med plads til 34 deltagere. Prisen for afholdelse af arrangementet er endnu ikke fastlagt.
 
7. Fremtidige møder
Næste generalforsamling er 12. Marts 2023.
 
8. Eventuelt og ny mødedato
Næste telemøde i DANSECT bliver 9. Januar kl. 17.00 -18.00.
Dette møde afholdes som videomøde, nærmere info om hvilken platform der anvendes vil fremgå af mødeindkaldelsen.
 
 
DANSECT formand Cristian Talmaciu
Udgivet i Bestyrelsesmøder.