Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Magnus Johansen, Cristian Talmaciu, Debbie R. Halle, Torben Nielsen
og Jon Bering Kristensen 

1. Konstituering af bestyrelsen

 • Formand: Cristian Talmaciu
 • Næstformand: Torben Nielsen
 • Sekretær: Magnus Johansen
 • Kasserer: Jon Bering Kristensen
 • Medlem: Debbie R. Halle

Udover bestyrelsen består Dansect af:

 • Revisor: Tanya Højer Johansen
 • Revisorsuppleant: Oddvar Klungreseth

2. Nyt fra formanden 

 • Ny rep. til SCANSECT – 1 år
  Cristian Talmaciu
 • Ny rep. til UDK i SCANSECT – 1 år
  Debbie R. Halle
 • Ny delegeret til EBCP – 1 år
  Cristian Talmaciu

Ang stilling til EBCP: Pia fortsætter til oktober 2022 indtil næste møde i
Milano.

3. Nyt fra SCANSECT
Der er ikke, for nuværende, noget nyt fra SCANSECT.
Ny rep. til SCANSCAT: Magnus Johansen.

4. Nyt fra kassereren
Jon har snakket med Carina og har fået alle tidligere regnskaber.
Jon har ligeledes samtale med banken om adgang til kontoen.
Der er for nuværende kun en der mangler at betale, denne underrettes.

5. Nyt fra EBCP
Der er ikke, for nuværende, noget nyt at berette.

6. Årsmødet 2023
Afholdes i København den 11.marts 2023, med generalforsamling den 12.
marts 2023. Jens Steensgaard, Birgitte Høirup Hansen og Tanya Højer
Johansen er arrangerende.

7. Fremtidige møder
I år afholdes der ikke temamøder.

8. Eventuelt og ny mødedato
Næste telemøde afholdes 12 september mellem 17-18.

Udgivet i Bestyrelsesmøder.